Cho online cua nguoi Viet chợ online của người việt
9.9 10 674568 Designed by

NGỌC ANH MOBILE CHUYEN DIEN THOAI XACH TAY GIA HOT DAY!!!!!

NGỌC ANH MOBILE CHUYEN DIEN THOAI XACH TAY GIA HOT DAY!!!!!
Mã số :101621
Giá :
3,000,000 VNĐ
(Nếu tin rao có nhiều sp, giá sẽ tùy thuộc vào sp cụ thể)
Ngày đăng :21/07/2011
Sửa chữa :03/01/2012
Bảo hành :1 băm bao xài 1 tháng
Nơi đăng :Toàn quốc
Thanh Toán : -
Lượt xem :2,537
Thông tin người đăng
Đăng bởi :mobilengocanhGửi tin nhắn đến mobilengocanh
Họ tên :nguyen ngoc anh
Địa chỉ :561 lạc long quân p10 quận tân bình tphcm
Di động :0926482929
Email :mobilengocanh22@yahoo.com.vn
Thông tin chi tiết
<p>&nbsp;<span style="line-height: 24px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 15pt; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 24px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 20px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 51, 0); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">CÔNG TY TNHH TM &amp; DV NGỌC ANH&nbsp;</span></span><span style="line-height: 24px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 15pt; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 24px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 20px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 51, 0); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">MOBILE</span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 15px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-size: small; vertical-align: baseline; font-weight: bold; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN CHUYÊN IPHONE, NOKIA,2SIM2SONG</span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-size: 12px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(203, 203, 203); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">BÁN HÀNG NHIỆT TÌNH</span><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; font-weight: bold; ">&nbsp;&ndash;&nbsp;<span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 102, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">GIÁ CHÍNH THỨC</span>&nbsp;&ndash;<span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;PHỤC VỤ TẬN TÂM</span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 18px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">Hỗ trợ trực tuyến Y!M / Skype:&nbsp;</span></span><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: bold; font-style: inherit; font-size: 12px; font-family: Arial; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 15px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: small; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">Y!M:&nbsp;</span><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 15px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-size: small; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 18px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=kinhdoanh.ngocsuongmobile&amp;t=5&amp;l=us" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; max-width: 100%; " id="ncode_imageresizer_container_39" alt="" />mobilengocanh22</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-size: 12px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(203, 203, 203); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">Trụ sở chính:561 lạc long quân.p11.quận tân bình.tp hcm</span><br /> <span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</span>Web:&nbsp;</span><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-decoration: underline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: 14px; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-size: 12px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="line-height: normal; max-width: 698px !important; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: small; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><a rel="nofollow" href="http://ngocsuongmobile.com/" style="text-decoration: none; color: rgb(22, 56, 124); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; max-width: 698px !important; " target="_blank">http://mobilengocanh.com/</a></span></span></span></p> <p>&nbsp;<b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; "><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small; "><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 255); ">CHUYÊN CUNG CẤP&nbsp;ĐTDĐ CÔNG NGHỆ CAO CẬP NHẬT MẨU MỚI LIÊN TỤC</span></span></span></b><span style="max-width: 698px !important; line-height: 18px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 128); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">-&nbsp;</span><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; "><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; font-size: small; "><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 255); ">UY TÍN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CHO MỌI KHÁCH HÀNG</span></span></span></b><span style="max-width: 698px !important; line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="max-width: 698px !important; line-height: 18px; border-style: initial; border-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</span></span></p> <div align="left" style="font-size: medium; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; text-align: justify; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " class="text_normal"> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " class="text_normal"> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: medium; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; ">LIÊN HỆ ANH NGỌC ANH&nbsp;</b></span></span></span><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/29.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_38" alt="" /></span></span></b></span></span></span><span style="line-height: 14px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 16px; font-size: larger; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; ">0926482929</span></span></b></span></span></span><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; ">&nbsp;</span></span></b></span></span></span></span></span><span style="line-height: 16px; font-size: larger; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;</span></span></b></span></span></span></span><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: medium; "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 128, 0); "><span style="line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;<img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/29.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_1" alt="" /></span><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); ">&nbsp;<span style="line-height: 19px; color: rgb(128, 0, 0); "><span style="line-height: 22px; font-size: larger; ">0926483030</span></span>( ANH TÙNG )&nbsp;<br /> </span></span></span><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 128, 0); "><br /> ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CÓ GIÁ SÁT NHẤT&nbsp;</span></span></b></span></span><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 128, 0); "><i style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; ">&nbsp;</span></span></b></i></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-family: Arial, Tahoma; ">&nbsp;</p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-family: Arial, Tahoma; ">&nbsp;</p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 19px; font-size: medium; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 128, 0); "><i style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; ">&nbsp;</span></span></b></i></span></span><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; "><span style="line-height: normal; font-family: Arial, Tahoma; widows: 2; text-transform: none; font-variant: normal; font-style: normal; text-indent: 0px; border-collapse: separate; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: normal; word-spacing: 0px; "><span style="line-height: 19px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; ">&nbsp;</span></span></span></span></span><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(70, 70, 254); "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 255, 0); "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; ">có giá ưu đãi cho đại lý và hách ở tỉnh xa</span></span></span></span></span><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); ">&nbsp;</span></b></span><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: small; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: large; "><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><a rel="nofollow" href="mailto:emailvienthongsaigon@yahoo.com.vn" style="text-decoration: none; color: rgb(96, 93, 87); font-family: Arial, Tahoma; line-height: 27px; " rel="nofollow" target="_blank"><span style="line-height: 19px; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; ">&nbsp;</span></span></a></span></span></span></span></span></b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-family: Arial, Tahoma; "><b><br /> </b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; line-height: 18px; text-align: center; font-family: Arial, Tahoma; "><b><br /> </b></p> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; "><img src="http://i397.photobucket.com/albums/pp51/hoaphat_2008/cherrycherry-20090409-84_dangohhaun.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_3" alt="" /></div> <span style="line-height: 18px; color: rgb(255, 0, 0); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; ">&nbsp;</div> </span><span style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; ">&nbsp;</div> </span><span style="line-height: 18px; color: rgb(255, 0, 0); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: small; "><span style="line-height: 19px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: large; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: medium; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 15px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: x-small; "><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: large; "><span style="line-height: 27px; font-family: Arial, Tahoma; font-weight: bold; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: medium; ">GIAO HÀNG MIẼN PHÍ TẬN NHÀ TRONG PHẠM VI TOÀN QUỐC</span></span></span></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span>&nbsp;<b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 18px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; ">&nbsp;</span></b></span></span></span></span></b><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 24px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: medium; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; "><span style="line-height: 24px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; ">&nbsp;</span></b></span></span></div> </span> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 14px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: small; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; ">VIÊN THÔNG SÀI GÒN SỐ 1 VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ GIAO HÀNG TẬN NƠI</span></span></b></span></b></span></span></span><span style="line-height: 14px; color: rgb(0, 0, 0); "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: small; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; "><br /> </span></span></b></span></b></span></span></span><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: small; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_2" alt="" /><br /> <br /> <br /> </span></span></b></span></b></span></span></div> </div> </div> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">IPHONE 3GS_32G</span></span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Hàng xách tay chính hãng giãm 60%</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Giá 3.200.000</span></span></span></span></span></p> <div align="left" style="font-size: medium; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: justify; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " class="text_normal"> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " class="text_normal"> <div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 18px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; font-size: small; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><b style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 19px; "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 19px; font-family: Arial, Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><img src="http://raovatdidong.vn/images/picture/ban-iphone-3g-32gb-hang-apple-tell-093-7748805%28134544%29.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_4" alt="" /><br /> <br /> </span></span></b></span></b></span></span></div> </div> </div> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Màn hình TFT, 16 triệu màu, rộng 3.5 inches</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Hỗ trợ đa Sim: Không</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Máy ảnh 3.2 MP (2048 x 1536 pixels)</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Đài FM tích hợp: Không</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Nghe nhạc: AAC+, WAV, MP3, WMA, AAC</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Xem Phim: 3GP, MP4, AVI, WMV</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Kết nối 3G: HSDPA 7.2 Mbps, Wifi Wi-Fi 802.11 b/g, GPS: A-GPS, Bluetooth: Có</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Ứng dụng văn phòng: có<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bộ nhớ trong : 32G<br /> <br /> Bảo hành : 12 tháng&nbsp;<br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_5" alt="" /><br /> </span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">IPHONE 4G_32G</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%<br /> </span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; ">Giá 3.700.000</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><b><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; color: rgb(255, 0, 0); "><img src="http://www.freephonecontracts.co.uk/blog/wp-content/uploads/2011/06/apple-iphone-4g-white.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_35" alt="" /><br /> </span></span></span></span></b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Màn hình TFT, 16 triệu màu, rộng 3.5 inches</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Hỗ trợ đa Sim: Không</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Máy ảnh 5.0 MP (2592 x 1944 pixels)</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Đài FM tích hợp: Không</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Nghe nhạc: MP3, WAV, AAC+, AAC++, WMA, AAC</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Xem Phim: MP4, 3GP, WMV</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Kết nối 3G: HSDPA 7.2 Mbps, Wifi Wi-Fi 802.11 b/g, GPS: A-GPS, Bluetooth: Có</span></span>&nbsp;<span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Ứng dụng văn phòng: có<br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><br /> Bộ nhớ trong : 32G<br /> <br /> Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_6" alt="" /></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><b><br /> </b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA N8</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Giá 3.000.000</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(0, 128, 0); "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><img src="http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2010/08/17/acfN8-2.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_8" alt="" /><br /> </span></span></span></span></b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Hệ điều hành Symbian</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Máy ảnh 12 MP, máy ảnh phụ VGA</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Mạng 3G với HSDPA, 7.2 Mbps</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">HSUPA, 5.76 Mbps</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF)</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Đài FM, tích hợp máy phát FM</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Jack tai nghe 3.5mm, Out Tivi với HDMI and composite, Flash Lite v4.0<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bộ nhớ trong : 32G<br /> <br /> Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_9" alt="" /><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA E7</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Giá 3.500.000</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(0, 128, 0); "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><img src="http://img.news.zing.vn/img/407/t407308.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_10" alt="" /><br /> </span></span></span></span></b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Hệ điều hành Symbian ^3</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Máy ảnh 8 MP với Flash kép</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Nghe nhạc xem phim nhiều định dạng</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Kết nối Tivi qua cổng HDMI</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Hệ thống âm thanh Dolby Digital Plus</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Mạng 3G, kết nối Wifi, Bluetooth 3.0</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Ứng dụng Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, PDF)<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bộ nhớ trong : 32G<br /> <br /> Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(0, 128, 0); "><br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_11" alt="" /><br /> <br /> <br /> </span></span></b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA C7</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Giá 2.500.000</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><img src="http://muabanraovat.tv/images/201104/source_img/10020_TV_1301662169.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_27" alt="" /></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Hệ điều hành Symbian</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Màn hình cảm ứng điện dung</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Máy ảnh 8 MP với Flash kép</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Máy nghe nhạc, xem phim nhiều định dạng</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Mạng 3G, kết nối Wifi, GPS, Bluetooth</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Xem văn bản (Word, Excel, PowerPoint, PDF)</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><span style="line-height: 19px; "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Kết nối Tivi và Web Tiv</span><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">i<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></b></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 128, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_12" alt="" /><br /> <br /> <br /> </span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA C6_01</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Hàng xách tay phần lan giảm 60%</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Giá 2.300.000</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 128, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><img src="http://media.itpark.com.vn/2010/12/04/1273423917-2.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_14" alt="" /><br /> </span></span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Hệ điều hành Symbian OS v9.4</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Máy ảnh 5.0 MP, máy ảnh phụ thực hiện Videocall</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Máy nghe nhạc MP3/WMA/WAV/eAAC+</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Đài FM tích hợp, jack tai nghe 3.5mm</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Mạng 3G với HSDPA 7.2 Mbps</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">HSUPA 5.76 Mbps</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Yahoo! Messenger, Google Talk, Windows Live Messenger</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Xem văn bản (Word, Excel, PowerPoint, PDF)</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Flash Lite 3<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><b><br /> <br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_15" alt="" /><br /> <br /> </b><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><br /> <span style="line-height: 28px; font-size: x-large; ">NOKIA X7&nbsp;</span><br /> HÀNG XÁCH TAY CHÍNH HÃNG&nbsp;<br /> GIÁ : 3.200.000<br /> <br /> <img src="http://resources.dientutieudung.vn/8ee0f2663c9062a381ab27fc54a2d548/2011/04/12.1/Nokia-X7-8.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_37" alt="" /><br /> <br /> </span></span></p> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>Màn hình OLED, 16 triệu màu, rộng 4.0 inches</strong><br /> <strong><br /> Hệ điều hành mới nhất của Nokia Symbian Anna</strong><br /> <strong><br /> Máy ảnh 8.0 MP, hỗ trợ Flash kép</strong><br /> <strong><br /> Tích hợp 4 loa, và mic chuyên dụng</strong><br /> <strong><br /> Kết nối 3G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth</strong><br /> <strong><br /> Ứng dụng&nbsp;Quickoffice xem file văn bản<br /> <br /> </strong></span></div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "><b><span style="line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bộ nhớ trong : 1G<br /> <br /> Bảo hành : 12 tháng<br /> <br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_16" alt="" /><br /> <br /> </span><br /> </b></div> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA C5_03</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Giá 1.800.000</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; "><b><img src="http://www.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-04-07/1302147258-hi-tech-Nokia-C5-04-.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_18" alt="" /><br /> </b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Hệ điều hành Symbian S60 V5</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Máy ảnh 5MP, hỗ trợ quay phim</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Mạng 3G với HSDPA, 10.2 Mbps</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">HSUPA, 2 Mbps</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Kết nối internet với Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Đài FM tích hợp, jack tai nghe 3.5 mm</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Kết nối Bluetooth,GPS, Nokia Map<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng&nbsp;</span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(0, 128, 0); "><br /> <br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_19" alt="" /><br /> <br /> <br /> </span></span></b></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA N97</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; ">Giá 2.500.000</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><img src="http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/122008/03/nokia-n97-5.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_20" alt="" /><br /> </span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Kiểu trượt cảm ứng sành điệu</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Camera 5 MP, camera phụ thực hiện videocall</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Bộ nhớ 32 GB, RAM 128 MB</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Chức năng định vị GPS</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Chức năng Out-Tivi, jack tai nghe 3.5mm</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF viewer)</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Chỉnh sửa hình ảnh và Video</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Flash Lite 3</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Kết nối 3G, Wifi, Bluetooth<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bộ nhớ trong : 32G<br /> <br /> Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_21" alt="" /><br /> <br /> <span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><br /> </span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA E72</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; ">Giá 1.900.000</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; "><b><img src="http://www.techrockstar.com/wp-content/uploads/2010/03/Nokia-E72-Amethyst-b.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_7" alt="" /><br /> </b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Symbian OS 9.3, Series 60 v3.2 UI</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">CPU: ARM 11 600 MHz processor, RAM 128MB</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Tính năng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, PDF)</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Camera 5.0 MP</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Camera phụ VGA thực hiện Videocall</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Máy nghe nhạc xem phim nhiều định dạng với jack loa 3.5 mm</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Công nghệ GPS với Nokia Map</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; ">Kết nối 3G, Wifi, Bluetooth...<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_22" alt="" /><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; "><span style="line-height: 28px; ">NOKIA X6_16G</span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Hàng xách tay chính hãng giảm 60%</span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 15px; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; ">Giá 2.100.000</span></span></span></span></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; "><b><img src="http://vtv.vn/Content/Uploads/image/Luong%20Hue/x6271.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_31" alt="" /><br /> </b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Màn hình cảm ứng rộng 3.2 inches</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">CPU: ARM 11, 434 MHz processor, RAM 128 MB&nbsp;</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Camera 5 MP, ống kính Carl Zeiss</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Camera phụ VGA hỗ trợ thực hiện VideoCall</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Mạng 3G tốc độ truyền tải lên đến 3.6 Mbps</span></span></b></span></p> <p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; text-align: center; font-size: medium; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Chức năng định vị GPS tích hợp, Ovi Maps 3.0</span></span></b></span></p> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><b><span style="line-height: 19px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">TV-out, Flash Lite 3.0<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bộ nhớ trong : 32G<br /> <br /> Bảo hành : 12 tháng</span><br /> </span></span></b></span></div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; "><b><span style="line-height: 14px; color: rgb(0, 128, 0); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_24" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> </span></span></b><span style="line-height: 14px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 14px; "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; ">Nokia c3<br /> </span><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; ">Hàng Xách tay phần lan 100%<br /> Gía 1.700.000</span></span></span></span><b><span style="line-height: 14px; color: rgb(0, 128, 0); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> <br /> </span></span></b></div> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;<img src="http://www.vietnamnay.com/upload/default/product/nue1271317728.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_29" alt="" /></div> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <span style="line-height: 19px; color: rgb(51, 153, 102); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> </span> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <span style="line-height: 19px; color: rgb(51, 153, 102); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> </span> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 255, 0); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;</span></div> </span> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;<strong>Mạng 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900&nbsp;<br /> &nbsp;<br /> + Màn hình TFT 262.144 màu. Độ phân giải 320 x 240 pixels, rộng 2.4 inches&nbsp;<br /> <br /> + Flash Lite v3.0 .&nbsp;+ Full QWERTY keyboard<br /> <br /> + Contact Bar .&nbsp;+ 55 MB dùng chung<br /> <br /> + Khe cắm thẻ nhớ MicroSD tối đa 8 GB&nbsp;<br /> <br /> + Ghi âm cuộc gọi<br /> <br /> - Đầy đủ các kết nối : Wi-Fi, GPRS, Audio out ( 3.5 mm jack), Bluetooth, ,USB v2.0<br /> </strong></div> </span><span style="line-height: 19px; color: rgb(51, 153, 102); "> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> </span> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 14px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>&nbsp;<br /> </strong><span style="line-height: 14px; color: rgb(255, 0, 0); "><strong>Bảo hành : 12 tháng<br /> <br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_26" alt="" /><br /> <br /> </strong></span></span></div> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 14px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; ">Nokia E71</span><br /> <span style="line-height: 28px; font-size: x-large; ">Hàng Xách tay chính hãng 100%<br /> Gía 1.700.000&nbsp;</span></span><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(255, 0, 0); "><strong><br /> <br /> <img src="http://203.128.246.37/sites/daiphongmobile.com/userfiles/products/51.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_33" alt="" /><br /> <br /> <span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Màn hình rộng<br /> <br /> Bàn phím QWERTY đầy đủ<br /> <br /> Camera 3.2 MP, video(VGA 22fps)<br /> <br /> Chức năng định vị GPS<br /> <br /> Ứng dụng văn phòng<br /> <br /> Đài FM<br /> </span></span><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(51, 153, 102); "><br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng<br /> </span><br /> <br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_28" alt="" /><br /> <br /> &nbsp;<br /> </span></span></strong><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; "><span style="line-height: 38px; color: rgb(0, 0, 255); ">Sam Sung&nbsp;<span style="line-height: 38px; " class="style6">Galaxy TabP1000</span></span></span><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; " class="style6"><br /> Hàng xách tay chính hãng 100%<br /> Gía 4.500.000</span></span></span><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(51, 153, 102); "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; "><span style="line-height: 38px; " class="style6"><br /> </span></span></span></span></span><strong><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(51, 153, 102); "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; "><strong><span style="line-height: 38px; " class="style6"><br /> <img src="http://www.thegioi2hand.com/wp-content/uploads/Samsung-P1000-Galaxy-Tab.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_17" alt="" /><br /> </span></strong></span></span></span></span></strong><span style="line-height: 28px; color: rgb(51, 153, 102); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; "><span style="line-height: 38px; " class="style6"><br /> </span></span></span></span><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(51, 153, 102); "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; "><span style="line-height: 38px; " class="style6"><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(51, 153, 102); "><br /> </span></span><span style="line-height: 38px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong><span style="line-height: 15px; font-size: small; ">Hệ điều hành Android v2.2 (Froyo)</span><br /> <span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> Màn hình cảm ứng đa điểm cực rộng 7 inches</span><br /> <span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> Xem phim Full HD</span><br /> <span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> Thinkfree Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF)</span><br /> <span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> Mạng 3G với HSDPA, 7.2 Mbps</span><br /> <span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> HSUPA, 5.76 Mbps</span><br /> <span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> Bộ nhớ trong 16/32 GB<br /> <br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng</span><br /> <br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_30" alt="" /><br /> <br /> <br /> </span></strong><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 255); ">NOKIA 8800 GOLD- CARBON- SAPHIRE</span></span><span style="line-height: 38px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><br /> HÀNG XÁCH TAY SINGAPE<br /> GIÁ 1.800.000<br /> <br /> <img src="http://www.raovat123.com/app/raovat123/uploads/14/435629/342e7b9a0b57a0c348f9a2caa98e958d.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_25" alt="" /><br /> <br /> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div> </div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>Màn hình OLED, 16 triệu màu, rộng -<br /> <br /> Hỗ trợ đa Sim: Không<br /> <br /> Máy ảnh 3.2 MP (2048 x 1536 pixels)<br /> <br /> Đài FM tích hợp: Không<br /> <br /> Nghe nhạc: WMA, MP3, AAC+, AAC<br /> <br /> Xem Phim: 3GP, MP4<br /> <br /> Kết nối 3G: Có, Wifi Không, GPS: Không, Bluetooth: Có<br /> <br /> Ứng dụng văn phòng: Không<br /> <br /> <span style="line-height: 19px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng&nbsp;</span><br /> </strong></span></div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(51, 153, 102); "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; "><span style="line-height: 38px; " class="style6"><span style="line-height: 38px; color: rgb(0, 0, 0); "><span style="line-height: 38px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><br /> <br /> <img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/31.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_32" alt="" /><br /> <br /> <br /> NOKIA 6700 GOLD&nbsp;<br /> HÀNG XÁCH TAY CHÍNH HÃNG GIẢM 60%<br /> GIÁ : 2.500.000<br /> <br /> <img src="http://203.128.246.37/sites/daiphongmobile.com/userfiles/products/49.jpg" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_13" alt="" /><br /> <br /> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div> </div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "><span style="line-height: 19px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>Điện thoại 3G với thiết kế thời trang với vỏ tráng 18 carat vàng sang trọng<br /> <br /> Camera 5 MP, hỗ trợ flash, tự động lấy nét<br /> <br /> Nghe nhạc/xem phim nhiều định dạng MP3/M4A/AAC/eAAC+/WMA<br /> <br /> Đài FM, Bluetooth, kết nối 3.5G với tốc độ truyền dữ liệu 10 Mbps<br /> <br /> Định vị GPS, Bản đồ Nokia<br /> <br /> Flash Lite 3</strong></span></div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; ">&nbsp;</div> <div style="font-size: medium; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 24px; text-align: center; "><span style="line-height: 28px; font-size: x-large; "><span style="line-height: 28px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><span style="line-height: 15px; color: rgb(51, 153, 102); "><span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 38px; font-size: xx-large; "><span style="line-height: 38px; " class="style6"><span style="line-height: 38px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong><span style="line-height: 15px; font-size: small; "><br /> <span style="line-height: 15px; color: rgb(255, 0, 0); ">Bảo hành : 12 tháng<br /> <br /> <br /> <br /> <img src="http://i397.photobucket.com/albums/pp51/hoaphat_2008/cherrycherry-20090409-84_dangohhaun.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_36" alt="" /><br /> <br /> <br /> <br /> </span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30"><span style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 255); "><span style="line-height: 16px; " class="style18"><strong>Cty TNHH Thương Mại Ngọc Anh (NgọcanhMobile)</strong></span></span><strong><span style="line-height: 16px; color: rgb(128, 128, 128); ">&nbsp;</span><span style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 0); ">xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.</span></strong></p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30"><span style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ quý khách hàng chúng tôi mở rộng dịch vụ thanh toán - chuyển hàng cho Quý khách hàng không có điều kiện đến trực tiếp Trung Tâm của chúng tôi.</strong></span><strong><span style="line-height: 16px; color: rgb(128, 128, 128); "><br /> </span></strong></p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style31">&nbsp;</p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; font-weight: bold; " class="style31"><span style="line-height: 16px; color: rgb(51, 153, 102); "><strong>&nbsp;PHƯƠNG THỨC CHUYỂN HÀNG, GIAO HÀNG</strong></span></p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30"><strong><span style="line-height: 16px; color: rgb(128, 128, 128); ">-</span><span style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;Đối với đại lý lớn lấy hàng trên 10 cái máy chúng tôi sẽ giao hàng tân nơi và có quà khuyến mãi kèm theo. Đối với khách hàng mua lẻ 1-2 cái máy để xài quý khách vui đến tân công ty để nhân trực tiếp tư vấn và cài đặt đầy đủ chương trình: nhạc, games, hình ảnh, phim...... và hướng dẫn cho quý khách các sử dụng</span></strong></p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30"><span style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>- Đối với khách hàng ở các tỉnh khác, Chúng tôi sẽ chuyển hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh :</strong></span></p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30"><span style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>* Khách hàng ở Thành phố - Thị xã: Quý khách có thể nhận được hàng sau 24h.<br /> * Khách hàng ở các Huyện, vùng xa: Quý khách có thể nhận được hàng sau 48h<br /> * Khách hàng ở các khu vực không có địch vụ chuyển phát nhanh, chúng tôi sẽ chuyển hàng qua xe khách, hoặc chuyển bảo đảm qua Bưu điện (EMS).</strong></span></p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30"><span style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 0); "><strong>Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: &nbsp;<img src="http://raovatdidong.vn/fckeditor/editor/images/smiley/smile0/29.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-style: initial; border-color: initial; " id="ncode_imageresizer_container_34" alt="" /><span style="line-height: 21px; font-size: large; "><span style="line-height: 21px; color: rgb(0, 0, 255); ">0926482929</span></span>. hoặc&nbsp;</strong><span style="line-height: 16px; color: rgb(255, 0, 0); "><span style="line-height: 20px; font-size: larger; "><strong>09026483030</strong></span></span></span></p> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p> <div style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; line-height: 18px; text-align: center; "> <p align="justify" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; font-size: 14px; " class="style30"><span style="line-height: 16px; color: rgb(255, 0, 0); "><strong>Cty TNHH Thương Mại Ngọc Anh</strong></span><strong>&nbsp;cam kết gởi hàng đúng theo yêu cầu của Quý khách hàng. Mọi thất thoát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Quý khách hàng chỉ thanh toán duy nhất 1 lần lúc đặc mua, các chi phí vận chuyển Trung Tâm chúng tôi sẽ thanh toán</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>
Tiện ích SMS tại bigc24h.com (Áp dụng cho mạng Vina, Mobi, Viettel, Sfone, Vietnamobile, Beeline, EVN.)
Soạn tin:
SMS BCU 101621
gửi 8285
Chi phí 2.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ được UP tin lên đầu trang.
.
Soạn tin:
SMS BCV 101621
gửi 8585
Chi phí 5.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ trở thành tin VIP trong 3 ngày. Tin VIP luôn luôn ở đầu trang.
Soạn tin:
SMS BCV 101621
gửi 8785
Chi phí 15.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ trở thành tin SUPPER VIP. Tin SUPPER VIP luôn trên cùng ở đầu trang.
0 Phản hồi
Họ tên:   Email:  
Nội dung:
  (*) - Bạn cần đăng nhập để phản hồi bài viết!