Cho online cua nguoi Viet chợ online của người việt
9.9 10 674568 Designed by

Chứng chỉ AN TOÀN NỒI HƠI-Mss Phượng (0976 322 302)

Chứng chỉ AN TOÀN NỒI HƠI-Mss Phượng (0976 322 302)
Mã số :297511
Giá :
Thỏa thuận..
(Nếu tin rao có nhiều sp, giá sẽ tùy thuộc vào sp cụ thể)
Ngày đăng :06/06/2013
Sửa chữa :08/11/2017
Nơi đăng :Toàn quốc
Thanh Toán : -
Lượt xem :1,237
Thông tin người đăng
Đăng bởi :phuongotGửi tin nhắn đến phuongot
Họ tên :Phạm Phượng
Địa chỉ :Phòng 202 khu 2 nhà C6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại :0466821580
Di động :0976322302
Email :phuong91.phuongdong@gmail.com
Thông tin chi tiết

<div> &nbsp;<b style="text-align: center; text-indent: 36pt;"><span style="font-size: 14pt;">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN GI&Aacute;O DỤC PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG</span></b></div> <p align="center" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></i></b><b><i><span style="color:red">Add: Ph&ograve;ng 202 khu 2 nh&agrave; C6, Khu đ&ocirc; thị Mỹ Đ&igrave;nh 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Li&ecirc;m - H&agrave; Nội<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:red">CS2. Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Ch&iacute; Minh<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:blue">Tel: (04) 66821580&nbsp; - Fax: (04) 62873072<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;tab-stops:center 229.5pt left 402.15pt"> <b><i><span style="color:blue">Hotline: 0976 322 302 (Mss Phượng)<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:blue">Website: giaoducphuongdong.edu.vn<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><i><u><span style="color:blue">Email: <a rel="nofollow" href="mailto:Phuong91.phuongdong@gmail.com">Phuong91.phuongdong@gmail.com</a><o:p></o:p></span></u></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <i><span style="color:blue">&nbsp;</span></i></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;page-break-after:avoid; mso-outline-level:1"> <b><span style="font-size:16.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">TH&Ocirc;NG B&Aacute;O<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;page-break-after:avoid; mso-outline-level:1"> <b><span style="font-size:16.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-style:italic">V/v:</span></b><b><span style="font-size:14.0pt"> Mở Lớp Tập Huấn Về Kỹ Thuật An To&agrave;n Vận H&agrave;nh Nồi Hơi <o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:46.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 46.35pt"> {C}<!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:Arial">A.<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b>{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}<!--[endif]--><b><span style="font-size:13.0pt;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">NỘI DUNG HỌC: <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> Nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động, ph&acirc;n loại <b>nồi hơi</b>, kết cấu một số loại <b><i>nồi hơi </i></b>th&ocirc;ng dụng;<br /> - Nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y đ&oacute;ng c&aacute;u cặn v&agrave; ăn mịn kim loại nồi hơi, biện ph&aacute;p ngăn ngừa;<br /> - Hệ thống xử l&yacute; nước cấp nồi hơi, c&aacute;c phương ph&aacute;p xử l&yacute; nước cấp <b>nồi hơi</b>;</p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-54.0pt"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Hệ thống cấp đốt nhi&ecirc;n liệu nồi hơi;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động v&agrave; c&aacute;ch hiệu chỉnh c&aacute;c thiết bị kiểm tra, đo lường, bảo vệ an&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; to&agrave;n nồi hơi;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lịch x&iacute;ch bảo tr&igrave;, bảo dưỡng nồi hơi;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - C&aacute;c phương ph&aacute;p bảo quản,&nbsp;ph&ograve;ng m&ograve;n&nbsp;nồi hơi khi ngưng hoạt động;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;- Quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh nồi hơi;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Quy tr&igrave;nh xử l&yacute; sự cố trong <b><i>vận h&agrave;nh nồi hơi</i></b>;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tr&iacute;ch quy định tr&aacute;ch nhiệm quản l&yacute;, sửa chữa, vận h&agrave;nh nồi hơi theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> <b><span style="font-size:13.0pt;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable"> <tbody> <tr> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <div align="center"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="width:98.0%;mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm" width="98%"> <tbody> <tr> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="width:100.0%;mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm" width="100%"> <tbody> <tr> <td nowrap="nowrap" style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal"> <o:p>&nbsp;</o:p></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:2.25pt"> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:2.25pt"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:2.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm" valign="top"> <p> <b>1. C&aacute;c kiến thức cơ bản:<o:p></o:p></b></p> <div align="center"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="width:100.0%;mso-cellspacing:0cm;border:outset black 1.0pt; mso-border-alt:outset black .75pt;mso-padding-alt:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p align="center" style="text-align:center"> <strong>Stt</strong></p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p align="center" style="text-align:center"> <strong>Nội dung</strong></p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p align="center" style="text-align:center"> <strong>Y&ecirc;u cầu cần đạt</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 1</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> C&aacute;c kh&aacute;i niệm cơ bản về nhiệt v&agrave; truyền nhiệt.</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Kh&aacute;i niệm về nước s&ocirc;i, hơi b&atilde;o h&ograve;a, hơi qu&aacute; nhiệt. Nguy&ecirc;n l&yacute; của qu&aacute; tr&igrave;nh biến từ nước th&agrave;nh hơi trong nồi hơi.<br /> - Kh&aacute;i niệm về sự ch&aacute;y: ch&aacute;y ho&agrave;n to&agrave;n, ch&aacute;y kh&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 2</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Cấu tạo chung v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng số đặc trưng của nồi hơi</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Kh&aacute;i niệm về c&aacute;c loại <b><i>nồi hơi</i></b> cơ bản: nồi hơi ống l&ograve;, ống lửa ; nồi hơi ống nước ; nồi hơi ống nước đứng c&ocirc;ng suất nhỏ.<br /> - C&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật đặc trưng của nồi hơi: c&ocirc;ng suất, &aacute;p suất thiết kế, &aacute;p suất l&agrave;m việc cho ph&eacute;p, diện t&iacute;ch truyền nhiệt.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 3</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Cấu tạo của nồi hơi m&agrave; người lao động đang vận h&agrave;nh</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Cấu tạo chi tiết, c&ocirc;ng dụng của c&aacute;c bộ phận nồi hơi đang vận h&agrave;nh.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4</p> </td> <td colspan="2" style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt: inset black .75pt;padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> C&aacute;c thiết bị phụ, cơ cấu đo kiểm lắp tr&ecirc;n nồi hơi m&agrave; người học đang vận h&agrave;nh</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4.1</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Van an to&agrave;n</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Cấu tạo, nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động, vị tr&iacute; lắp đặt, &aacute;p suất mở của c&aacute;c van an to&agrave;n.<br /> - Quy tr&igrave;nh tr&ocirc;ng coi, kiểm tra van an to&agrave;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4.2</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> &Aacute;p kế</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Cấu tạo v&agrave; nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của &aacute;p kế.<br /> - Y&ecirc;u cầu của ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n về số lượng, vị tr&iacute; lắp đặt, thang đo, chế độ kiểm định &aacute;p kế.<br /> - Quy tr&igrave;nh tr&ocirc;ng coi, bảo dưỡng, kiểm tra &aacute;p kế.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4.3</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Ống thủy</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> L&agrave;m cho người học nắm được:<br /> - Cấu tạo v&agrave; nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của c&aacute;c ống thủy.<br /> - Quy tr&igrave;nh tr&ocirc;ng coi, bảo dưỡng, kiểm tra ống thủy.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4.4</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Van xả đ&aacute;y</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Sơ đồ nguy&ecirc;n l&yacute; của hệ thống xả đ&aacute;y nồi hơi<br /> - Cấu tạo của van xả<br /> - Ảnh hưởng của việc xả đ&aacute;y nồi hơi đến chất lượng nước l&ograve;.<br /> - Quy tr&igrave;nh xả đ&aacute;y, tr&ocirc;ng coi, bảo dưỡng hệ thống xả đ&aacute;y.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4.5</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Rơ le &aacute;p suất</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của rơ le &aacute;p suất.<br /> - &Aacute;p suất c&agrave;i đặt của c&aacute;c rơ le &aacute;p suất<br /> - Quy tr&igrave;nh tr&ocirc;ng coi, bảo dưỡng rơ le &aacute;p suất.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4.6</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Hệ thống kiểm so&aacute;t mực nước</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Ph&acirc;n loại, nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của rơ le mức nước.<br /> - Y&ecirc;u cầu kiểm so&aacute;t mức nước trong nồi hơi.<br /> - Quy tr&igrave;nh tr&ocirc;ng coi, bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống kiểm so&aacute;t mực nước.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 4.7</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> C&aacute;c van kh&oacute;a, van một chiều</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> L&agrave;m cho người học nắm được vai tr&ograve;, quy tr&igrave;nh sử dụng, bảo dưỡng c&aacute;c van.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 5</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Hệ thống cấp nước</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Sơ đồ, nguy&ecirc;n l&yacute; hoạt động của hệ thống cấp nước.<br /> - Y&ecirc;u cầu về số lượng, c&ocirc;ng suất, &aacute;p suất của bơm cấp nước. Quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, bảo dưỡng bơm cấp nước.<br /> - Quy tr&igrave;nh tr&ocirc;ng coi khi vận h&agrave;nh, quy tr&igrave;nh kiểm tra khả năng bảo vệ của hệ thống tự động bảo vệ cạn nước.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 6</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Hệ thống đốt nhi&ecirc;n liệu</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Nồi hơi đốt dầu: đặc t&iacute;nh của dầu (điểm bắt ch&aacute;y, độ nhớt, c&aacute;c nguy&ecirc;n l&yacute; t&aacute;n sương, y&ecirc;u cầu gia nhiệt) ; hệ thống cung cấp v&agrave; đốt dầu: bơm dầu, bộ gia nhiệt, lọc dầu, bộ đốt<br /> - Nồi hơi đốt nhi&ecirc;n liệu rắn: nguy&ecirc;n l&yacute; cấu tạo, quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh v&agrave; bảo dưỡng hệ thống đốt nhi&ecirc;n liệu rắn (thủ c&ocirc;ng, ghi x&iacute;ch, than bột, tầng s&ocirc;i v.v.)<br /> - Nồi hơi đốt nhi&ecirc;n liệu kh&iacute;: hệ thống cấp kh&iacute;, v&ograve;i đốt kh&iacute;.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 7</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Hệ thống gi&oacute; - kh&oacute;i</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Nguy&ecirc;n l&yacute; của hệ thống cung cấp kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; thải kh&oacute;i: tự nhi&ecirc;n hay cưỡng bức, c&ocirc;ng dụng của quạt gi&oacute;, quạt h&uacute;t, ống kh&oacute;i.<br /> - Nguy&ecirc;n l&yacute; cấu tạo, quy tr&igrave;nh tr&ocirc;ng coi, kiểm tra v&agrave; bảo dưỡng quạt gi&oacute;, quạt kh&oacute;i, ống kh&oacute;i, van gi&oacute;, van kh&oacute;i.<br /> - Nguy&ecirc;n nh&acirc;n, t&aacute;c hại, c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng tr&aacute;nh hiện tượng ăn m&ograve;n, m&agrave;i m&ograve;n trong buồng đốt, đường kh&oacute;i.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 8</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Nước cấp v&agrave; hệ thống xử l&yacute; nước</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Nguy&ecirc;n nh&acirc;n tồn tại v&agrave; ảnh hưởng của c&aacute;c tạp chất trong nước cấp , nước l&ograve;.<br /> - Hiện tượng v&agrave; t&aacute;c hại, c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng tr&aacute;nh c&aacute;u cặn, ăn m&ograve;n b&ecirc;n trong l&ograve; hơi.<br /> - Nguy&ecirc;n l&yacute;, sơ đồ hệ thống xử l&yacute; nước trong l&ograve;, ngo&agrave;i l&ograve;<br /> - Quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, bảo dưỡng hệ thống xử l&yacute; nước.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal"> <strong>&nbsp;</strong></p> <p> <b>2. C&aacute;c kiến thức về an to&agrave;n, quy tr&igrave;nh l&agrave;m việc v&agrave; xử l&yacute; sự cố:</b></p> <div align="center"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="mso-cellspacing:0cm;border:outset black 1.0pt;mso-border-alt:outset black .75pt; mso-padding-alt:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt"> <tbody> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 1</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> C&aacute;c sự cố cơ bản c&oacute; li&ecirc;n quan đến thiết bị &aacute;p lực</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> L&agrave;m cho người học hiểu được kh&aacute;i niệm, nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa đối với c&aacute;c sự cố cơ bản c&oacute; li&ecirc;n quan đến thiết bị &aacute;p lực:1) Nổ vỡ. 2) X&igrave; hở, r&ograve; rỉ</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 2</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> Quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh, xử l&yacute; sự cố</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - C&aacute;c thao t&aacute;c th&ocirc;ng rửa ống thủy, &aacute;p kế, xả đ&aacute;y, thao t&aacute;c kiểm tra hệ thống tự động bảo vệ cạn nước.<br /> - Quy tr&igrave;nh cụ thể trong việc khởi động, ngừng nồi v&agrave; tr&ocirc;ng coi trong qu&aacute; tr&igrave;nh vận h&agrave;nh kể cả tuần tự đ&oacute;ng mở c&aacute;c van, thao t&aacute;c c&aacute;c thiết bị phụ, kiểm so&aacute;t v&agrave; điều chỉnh nhi&ecirc;n liệu, kh&ocirc;ng kh&iacute;, nước v&agrave; &aacute;p suất. Y&ecirc;u cầu về ghi ch&eacute;p nhật k&yacute; vận h&agrave;nh, bảo dưỡng sửa chữa nồi hơi.<br /> - Nắm được hiện tượng, nguy&ecirc;n nh&acirc;n, nguy&ecirc;n tắc xử l&yacute;, quy tr&igrave;nh xử l&yacute; c&aacute;c sự cố: thiếu nước, đầy nước, qu&aacute; &aacute;p, tắt lửa, nổ buồng đốt, x&igrave; hở c&aacute;c bộ phận chịu &aacute;p lực, hư hỏng hệ thống cấp nước.<br /> - Nắm được quy tr&igrave;nh c&ocirc; lập, l&agrave;m vệ sinh, bảo quản <b><i>nồi hơi</i></b> khi dừng l&ograve; trong thời gian d&agrave;i.<br /> - Nắm được c&aacute;c c&ocirc;ng việc cần thiết để chuẩn bị, phục vụ kiểm tra, kiểm định: nội dung t&agrave;i liệu kỹ thuật, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh, y&ecirc;u cầu thử thủy lực.</p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> 3</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> C&aacute;c y&ecirc;u cầu của quy phạm, ti&ecirc;u chuẩn an to&agrave;n về nồi hơi, b&igrave;nh &aacute;p lực</p> </td> <td style="border:inset black 1.0pt;mso-border-alt:inset black .75pt; padding:5.25pt 5.25pt 5.25pt 5.25pt" valign="top"> <p> - Y&ecirc;u cầu của c&aacute;c quy định hiện h&agrave;nh li&ecirc;n quan đến bản th&acirc;n người vận h&agrave;nh: tr&aacute;ch nhiệm, chứng chỉ, bồi dưỡng, s&aacute;t hạch định kỳ v.v.<br /> - Y&ecirc;u cầu của quy định hiện h&agrave;nh về c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, kiểm định kỹ thuật an to&agrave;n đối với nồi hơi m&agrave; người học đang vận h&agrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> <o:p></o:p></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p> </td> </tr> <tr> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoNormalTable" style="width:100.0%;mso-cellspacing:0cm;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"> <p class="MsoNormal"> <o:p>&nbsp;</o:p></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"> <o:p></o:p></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal"> <o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:46.35pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 46.35pt"> {C}<!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size:13.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family: Arial;letter-spacing:-.2pt">B.<span style="font-weight: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b>{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}<!--[endif]--><b><span style="font-size:13.0pt;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">THỜI GIAN V&Agrave; CHI PH&Iacute;:<span style="letter-spacing:-.2pt"> <o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoNormal"> <b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:mediumblue;mso-fareast-language: EN-US">Ph&iacute;</span></b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:mediumblue;mso-fareast-language:EN-US">&nbsp;<b>Huấn luyện</b></span>&nbsp;: <b>900.000 VNĐ/01 học vi&ecirc;n</b> (<i>Bao gồm T&agrave;i liệu,</i>&nbsp;<i>B&uacute;t,</i>&nbsp;<i>ăn nhẹ giữa buổi)<o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal"> <b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:mediumblue;mso-fareast-language: EN-US">Thời gian tập huấn: </span></b><b>2 ng&agrave;y/kh&oacute;a.</b><i><o:p></o:p></i></p> <p class="MsoNormal"> <strong><span style="color:mediumblue">H&igrave;nh thức đăng k&yacute;</span>:</strong><br /> -&nbsp;Học vi&ecirc;n đăng k&yacute; trước ng&agrave;y khai giảng qua điện thoại, email, YM&nbsp;<br /> - 2 ảnh 3x4, 1 CMT photo<br /> - Nộp tiền mặt tại địa điểm học hoặc chuyển khoản.</p> <p class="MsoNormal"> <b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:mediumblue;mso-fareast-language: EN-US">Kết quả đạt được sau kh&oacute;a học</span></b><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nắm vững c&aacute;c kiến thức về <b><i>an</i></b> <b><i>to&agrave;n trong vận h&agrave;nh nồi hơi</i></b>.<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"> -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Học vi&ecirc;n được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ <b><i>kỹ thuật an to&agrave;n</i></b> theo quy định.<o:p></o:p></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;text-indent:36.0pt"> <b><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:mediumblue;mso-fareast-language: EN-US">Ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</span></b><b> : </b><b><span style="font-size: 14pt;">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN GI&Aacute;O DỤC PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG<o:p></o:p></span></b></p> <p align="center" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></i></b><b><i><span style="color:red">Add: Ph&ograve;ng 202 khu 2 nh&agrave; C6, Khu đ&ocirc; thị Mỹ Đ&igrave;nh 1, Đường Trần Hữu Dực - Từ Li&ecirc;m - H&agrave; Nội<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:red">CS2. Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Ch&iacute; Minh<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:blue">Tel: (04) 66821580&nbsp; - Fax: (04) 62873072<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center;tab-stops:center 229.5pt left 402.15pt"> <b><i><span style="color:blue">Hotline: 0976 322 302 (Mss Phượng)<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><i><span style="color:blue">Website: giaoducphuongdong.edu.vn<o:p></o:p></span></i></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><i><u><span style="font-size:14.0pt; color:blue">Email: <a rel="nofollow" href="mailto:Phuong91.phuongdong@gmail.com">Phuong91.phuongdong@gmail.com</a><o:p></o:p></span></u></i></b></p> <p class="MsoNormal"> <o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt"> <b><span style="font-size:13.0pt;font-family:Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;letter-spacing:-.2pt">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:1.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify"> <b><span style="font-size:13.0pt;font-family: Arial;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span></b></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align:center"> <b><span style="font-size:14.0pt">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal"> <o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"> <o:p>&nbsp;</o:p></p>

Tiện ích SMS tại bigc24h.com (Áp dụng cho mạng Vina, Mobi, Viettel, Sfone, Vietnamobile, Beeline, EVN.)
Soạn tin:
SMS BCU 297511
gửi 8285
Chi phí 2.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ được UP tin lên đầu trang.
.
Soạn tin:
SMS BCV 297511
gửi 8585
Chi phí 5.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ trở thành tin VIP trong 3 ngày. Tin VIP luôn luôn ở đầu trang.
Soạn tin:
SMS BCV 297511
gửi 8785
Chi phí 15.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ trở thành tin SUPPER VIP. Tin SUPPER VIP luôn trên cùng ở đầu trang.
0 Phản hồi
Họ tên:   Email:  
Nội dung:
  (*) - Bạn cần đăng nhập để phản hồi bài viết!