Cho online cua nguoi Viet chợ online của người việt
9.9 10 674568 Designed by

Bộ chia HDMI 1 ra 8 và khuếch đại 50m CE-LINK 2242 HDMI, 1 đầu vào HDMI+ 8 Đầu ra MẠNG rj45 Hình ảnh chuẩn căng đét, sẵn hàng

Bộ chia HDMI 1 ra 8 và khuếch đại 50m CE-LINK 2242 HDMI, 1 đầu vào HDMI+ 8 Đầu ra MẠNG rj45 Hình ảnh chuẩn căng đét, sẵn hàng
Mã số :484231
Giá :
13,000,000 VNĐ
(Nếu tin rao có nhiều sp, giá sẽ tùy thuộc vào sp cụ thể)
Ngày đăng :11/05/2016
Sửa chữa :16/08/2017
Nơi đăng :TP. Hồ Chí Minh
Thanh Toán : -
Lượt xem :141
Thông tin người đăng
Đăng bởi :caobichngocGửi tin nhắn đến caobichngoc
Họ tên :Cao Bích Ngọc
Địa chỉ :160 Chùa Láng - Đống Đa - Hà nội
Di động :0916616068
Email :bichngoccao0709@gmail.com
Thông tin chi tiết

<div id="product-detail"> <h1 class="heading"> <span style="font-size: 24px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">Bộ chia HDMI 1 ra 8 v&agrave; khuếch đại 50m CE-LINK 2242 HDMI</span></span></h1> <div class="Information"> <div class="thongso"> <ul> <li> <span class="left">Gi&aacute;</span> <span class="right"> <strong>13.000.000</strong> VNĐ </span></li> </ul> </div> <div class="anhspsp"> <a class="group1 cboxElement" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/09/279_836.jpg" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia HDMI 1 ra 8 và khuếch đại 50m CE-LINK 2242 HDMI"><img alt="Bộ chia HDMI 1 ra 8 và khuếch đại 50m CE-LINK 2242 HDMI" class="attachment-medium wp-post-image" height="225" id="ncode_imageresizer_container_1" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/09/279_836-300x225.jpg" title="Bộ chia HDMI 1 ra 8 và khuếch đại 50m CE-LINK 2242 HDMI" width="300" /> </a></div> </div> <div class="entry-content"> <p> <img alt="" height="290" id="ncode_imageresizer_container_32" src="http://annamcomputer.com/upload/products/279_837.jpg" width="440" /></p> <p> <img alt="" height="290" id="ncode_imageresizer_container_33" src="http://annamcomputer.com/upload/products/279_838.jpg" width="440" /></p> <p> <img alt="" height="290" id="ncode_imageresizer_container_34" src="http://annamcomputer.com/upload/products/279_839.jpg" width="440" /></p> <p> <img alt="" height="290" id="ncode_imageresizer_container_35" src="http://annamcomputer.com/upload/products/279_840.jpg" width="440" /></p> <p> <img alt="" height="290" id="ncode_imageresizer_container_36" src="http://annamcomputer.com/upload/products/279_841.jpg" width="440" /></p> <p> <span style="color:#ffd700;">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p> <p> <span style="color:#008000;"><em>Sản phẩm được Ph&acirc;n phối bởi: C<strong>TY CP GIẢI PH&Aacute;P MẠNG &amp; TRUYỀN TH&Ocirc;NG ANC</strong></em></span></p> <p> <strong>&nbsp;ĐC:</strong> <em><strong>160 PHỐ CH&Ugrave;A L&Aacute;NG &ndash; HN&nbsp;</strong></em> <strong>ĐT:</strong> 04. <strong><em>37759402 &ndash; 22103395</em></strong> &ndash; <strong>Hotline:&nbsp;<span style="color:#ff0000;"><u>092.320.5555</u></span></strong></p> <p> <strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 14px; font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(239, 239, 239);">Email:</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px;"><em><strong>&nbsp;phukienmangvn@gmail.com</strong></em> - </span><span style="color:#800080;"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px;"><strong>http://phukienmang.vn/ </strong></span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px;">- </span><span style="color:#008080;"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px;"><strong>skype: annam.lavi</strong></span></span></p> <p> <span style="color:#ffd700;"><span style="font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 28px;"><strong>-----------------------------------------------------------------------------------------</strong></span></span></p> <h3> Th&ocirc;ng tin chi tiết</h3> <h2> Bộ chia HDMI 1 ra 8 v&agrave; khuếch đại 50m&nbsp; CE-LINK 2242 HDMI</h2> <h2> Bộ chia HDMI 1 ra 8 v&agrave; khuếch đại 50m. Cho ph&eacute;p chia t&iacute;n hiệu HDMI từ 1 đầu ph&aacute;t ra 8 m&agrave;n h&igrave;nh với khoảng c&aacute;ch xa đến hơn 50m bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;p mạng LAN Cat5 hoăc Cat6E. Bộ gồm 1 đầu ph&aacute;t v&agrave; 8 đầu nhận</h2> <p> &ndash; Chia HDMI 1 ra 8</p> <p> &ndash; Khuếch đại t&iacute;n hiệu l&ecirc;n đến tr&ecirc;n 50m qua đường c&aacute;p mạng</p> <p> &ndash; Sử dụng c&aacute;p UTP để mở rộng t&iacute;n hiệu HDMI l&ecirc;n đến 50m (C&aacute;p mạng chuẩn 8 sợi đồng nguy&ecirc;n chất cho chất lượng h&igrave;nh ảnh tốt nhất)</p> <p> &ndash; Kh&ocirc;ng phải c&agrave;i đặt phần mềm hỗ trợ plug &amp; Play t&iacute;n hiệu video &amp; audio</p> <p> &ndash; Chất lượng video l&ecirc;n đến 1920 * 1080</p> <p> &ndash; Bộ gồm 1 thiết bị đầu v&agrave;o&nbsp; v&agrave; 8 thiết bị đầu ra (như h&igrave;nh ảnh)</p> <p> &ndash; Bộ đầu v&agrave;o c&oacute; 1 cổng HDMI in, 8 RJ45 out</p> <p> &ndash; Bộ đầu ra c&oacute; 1 Rj45 in, 1 HDMI out</p> <p> &ndash; Vỏ bộ chia bằng hợp kim chống rỉ</p> <p> &ndash; H&atilde;ng SX: CE-LINK</p> <div class="dd_post_share"> <div class="dd_buttons"> <div class="dd_button"> &nbsp;</div> <div class="dd_button"> &nbsp;</div> </div> </div> </div> <div id="text-11"> <div class="textwidget"> <p style="text-align: center;color: #f00;font-size:19px;font-weight:bold;"> C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN GIẢI PH&Aacute;P MẠNG V&Agrave; TRUYỀN TH&Ocirc;NG ANC</p> <br /> <p style="text-align: center;color: #333333;font-size:16px;font-weight:bold;"> ĐC: 160 CH&Ugrave;A L&Aacute;NG - ĐỐNG ĐA - H&Agrave; NỘI</p> <br /> <p style="text-align: center;color: #333333;font-size:16px;font-weight:bold;"> ĐT: 04. 37759402 - 22103395</p> <br /> <p style="text-align: center;color: #F52603;font-size:20px;font-weight:bold;"> Hotline : 092.320.5555</p> </div> </div> </div> <div class="infor"> <div id="text-12"> <h2 class="heading2"> Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</h2> <div class="textwidget"> <p style="font-weight:bold;"> ANNAMCOMPUTER</p> <p style="font-size:12px;"> <strong style="color:#fff;font-weight:bold;font-size:12px;">Địa chỉ:</strong> 160 Phố Ch&ugrave;a L&aacute;ng - HN</p> <p style="font-size:12px;"> <strong style="color:#fff;font-weight:bold;font-size:12px;">Điện thoại:</strong> 04. 37759402 - 22103395</p> <p style="font-size:12px;"> <strong>Hotline: </strong> 092.320.5555</p> <p style="font-size:12px;"> Email:phukienmangvn@gmail.com</p> </div> </div> </div> <h3> Sản Phẩm Li&ecirc;n Quan</h3> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/dau-doc-nho-ssk-hang-chinh-hang/" rel="nofollow" target="_blank" title="ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ SSK hàng chính hãng"><img alt="ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ SSK hàng chính hãng" class="attachment-medium wp-post-image" height="100" id="ncode_imageresizer_container_2" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/09/600.gif" title="ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ SSK hàng chính hãng" width="100" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/dau-doc-nho-ssk-hang-chinh-hang/" rel="nofollow" target="_blank" title="ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ SSK hàng chính hãng">ĐẦU ĐỌC THẺ NHỚ SSK h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng</a> <p class="price"> 160.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-dtech-dt-7036-khuyech-dai-4-cong-vga-200m/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ DTECH DT-7036 khuyếch đại 4 cổng VGA 200m"><img alt="Bộ DTECH DT-7036 khuyếch đại 4 cổng VGA 200m" class="attachment-medium wp-post-image" height="300" id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/09/226_848-300x300.jpg" title="Bộ DTECH DT-7036 khuyếch đại 4 cổng VGA 200m" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-dtech-dt-7036-khuyech-dai-4-cong-vga-200m/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ DTECH DT-7036 khuyếch đại 4 cổng VGA 200m">Bộ DTECH DT-7036 khuyếch đại 4 cổng VGA 200m</a> <p class="price"> 7.500.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/ce-linkvga-4088-cho-phep-tu-mot-may-tinh-chia-ra-8-man-hinh-o-khoang-cach-300m-su-dung-cap-mang-lan-de-keo-dai/" rel="nofollow" target="_blank" title="CE-LINKVGA 4088 Cho phép từ một máy tinh chia ra 8 màn hinh ở khoảng cách 300m sử dụng cáp mạng LAN để kéo dài"><img alt="CE-LINKVGA 4088 Cho phép từ một máy tinh chia ra 8 màn hinh ở khoảng cách 300m sử dụng cáp mạng LAN để kéo dài" class="attachment-medium wp-post-image" height="176" id="ncode_imageresizer_container_4" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/09/837-300x176.png" title="CE-LINKVGA 4088 Cho phép từ một máy tinh chia ra 8 màn hinh ở khoảng cách 300m sử dụng cáp mạng LAN để kéo dài" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/ce-linkvga-4088-cho-phep-tu-mot-may-tinh-chia-ra-8-man-hinh-o-khoang-cach-300m-su-dung-cap-mang-lan-de-keo-dai/" rel="nofollow" target="_blank" title="CE-LINKVGA 4088 Cho phép từ một máy tinh chia ra 8 màn hinh ở khoảng cách 300m sử dụng cáp mạng LAN để kéo dài">CE-LINKVGA 4088 Cho ph&eacute;p từ một m&aacute;y tinh chia ra 8 m&agrave;n hinh ở khoảng c&aacute;ch 300m sử dụng c&aacute;p mạng LAN để k&eacute;o d&agrave;i</a> <p class="price"> 15.000.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-2-port-150mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 2 Port, 150Mhz – co Adapter"><img alt="Hộp chia VGA 2 Port, 150Mhz – co Adapter" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_5" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-chia-VGA-2Port-150Mhz-co-Adapter-300x275.gif" title="Hộp chia VGA 2 Port, 150Mhz – co Adapter" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-2-port-150mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 2 Port, 150Mhz – co Adapter">Hộp chia VGA 2 Port, 150Mhz &ndash; co Adapter</a> <p class="price"> 190.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-4-port-150mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 4 Port, 150Mhz – co Adapter"><img alt="Hộp chia VGA 4 Port, 150Mhz – co Adapter" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_6" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-chia-VGA-4Port-150Mhz-co-Adapter-300x275.gif" title="Hộp chia VGA 4 Port, 150Mhz – co Adapter" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-4-port-150mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 4 Port, 150Mhz – co Adapter">Hộp chia VGA 4 Port, 150Mhz &ndash; co Adapter</a> <p class="price"> 220.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-8-port-150mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 8 Port, 150Mhz – co Adapter"><img alt="Hộp chia VGA 8 Port, 150Mhz – co Adapter" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_7" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-chia-VGA-8-Port-150Mhz-co-Adapter-300x275.gif" title="Hộp chia VGA 8 Port, 150Mhz – co Adapter" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-8-port-150mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 8 Port, 150Mhz – co Adapter">Hộp chia VGA 8 Port, 150Mhz &ndash; co Adapter</a> <p class="price"> 350.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-2-port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 2 Port, 350Mhz – co Adapter"><img alt="Hộp chia VGA 2 Port, 350Mhz – co Adapter" class="attachment-medium wp-post-image" height="100" id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-chia-VGA-2Port-350Mhz-co-Adapter.gif" title="Hộp chia VGA 2 Port, 350Mhz – co Adapter" width="100" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-2-port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 2 Port, 350Mhz – co Adapter">Hộp chia VGA 2 Port, 350Mhz &ndash; co Adapter</a> <p class="price"> 390.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-4-port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 4 Port, 350Mhz – co Adapter"><img alt="Hộp chia VGA 4 Port, 350Mhz – co Adapter" class="attachment-medium wp-post-image" height="100" id="ncode_imageresizer_container_9" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-chia-VGA-4Port-350Mhz-co-Adapter.gif" title="Hộp chia VGA 4 Port, 350Mhz – co Adapter" width="100" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-4-port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 4 Port, 350Mhz – co Adapter">Hộp chia VGA 4 Port, 350Mhz &ndash; co Adapter</a> <p class="price"> 470.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-8port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 8Port, 350Mhz – co Adapter"><img alt="Hộp chia VGA 8Port, 350Mhz – co Adapter" class="attachment-medium wp-post-image" height="100" id="ncode_imageresizer_container_10" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-chia-VGA-8Port-350Mhz-co-Adapter.gif" title="Hộp chia VGA 8Port, 350Mhz – co Adapter" width="100" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-8port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 8Port, 350Mhz – co Adapter">Hộp chia VGA 8Port, 350Mhz &ndash; co Adapter</a> <p class="price"> 660.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-16port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 16Port, 350Mhz – co Adapter"><img alt="Hộp chia VGA 16Port, 350Mhz – co Adapter" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_11" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-chia-VGA-16Port-350Mhz-co-Adapter-300x275.gif" title="Hộp chia VGA 16Port, 350Mhz – co Adapter" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chia-vga-16port-350mhz-co-adapter/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp chia VGA 16Port, 350Mhz – co Adapter">Hộp chia VGA 16Port, 350Mhz &ndash; co Adapter</a> <p class="price"> 1.500.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-printer-2-port-usb-2-may-tinh-ra-1-may/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Printer 2 Port – USB, 2 Máy tính ra 1 máy in"><img alt="Auto Printer 2 Port – USB, 2 Máy tính ra 1 máy in" class="attachment-medium wp-post-image" height="200" id="ncode_imageresizer_container_12" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Auto-Printer-2-Port-USB-2-May-tinh-ra-1-may-in-300x200.gif" title="Auto Printer 2 Port – USB, 2 Máy tính ra 1 máy in" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-printer-2-port-usb-2-may-tinh-ra-1-may/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Printer 2 Port – USB, 2 Máy tính ra 1 máy in">Auto Printer 2 Port &ndash; USB, 2 M&aacute;y t&iacute;nh ra 1 m&aacute;y in</a> <p class="price"> 280.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-printer-4-port-usb-4-may-tinh-ra-1-may/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Printer 4 Port – USB, 4 Máy tính ra 1 máy in"><img alt="Auto Printer 4 Port – USB, 4 Máy tính ra 1 máy in" class="attachment-medium wp-post-image" height="244" id="ncode_imageresizer_container_13" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Auto-Printer-4-Port-USB-4-May-tinh-ra-1-may-in.png" title="Auto Printer 4 Port – USB, 4 Máy tính ra 1 máy in" width="246" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-printer-4-port-usb-4-may-tinh-ra-1-may/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Printer 4 Port – USB, 4 Máy tính ra 1 máy in">Auto Printer 4 Port &ndash; USB, 4 M&aacute;y t&iacute;nh ra 1 m&aacute;y in</a> <p class="price"> 420.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-kvm-2-port-usb-2-may-tinh-ra-1-man-hinh/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp KVM 2 Port USB, 2 máy tính ra 1 màn hình"><img alt="Hộp KVM 2 Port USB, 2 máy tính ra 1 màn hình" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_14" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-KVM-2-Port-USB-2-may-tinh-ra-1-man-hinh-300x275.gif" title="Hộp KVM 2 Port USB, 2 máy tính ra 1 màn hình" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-kvm-2-port-usb-2-may-tinh-ra-1-man-hinh/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp KVM 2 Port USB, 2 máy tính ra 1 màn hình">Hộp KVM 2 Port USB, 2 m&aacute;y t&iacute;nh ra 1 m&agrave;n h&igrave;nh</a> <p class="price"> 200.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-kvm-4-port-usb-4-may-tinh-ra-1-man-hinh/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp KVM 4 Port USB, 4 máy tính ra 1 màn hình"><img alt="Hộp KVM 4 Port USB, 4 máy tính ra 1 màn hình" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_15" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-KVM-4-Port-USB-4-may-tinh-ra-1-man-hinh-300x275.gif" title="Hộp KVM 4 Port USB, 4 máy tính ra 1 màn hình" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-kvm-4-port-usb-4-may-tinh-ra-1-man-hinh/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp KVM 4 Port USB, 4 máy tính ra 1 màn hình">Hộp KVM 4 Port USB, 4 m&aacute;y t&iacute;nh ra 1 m&agrave;n h&igrave;nh</a> <p class="price"> 280.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-kvm-8-port-usb-8-may-tinh-ra-1-man-hinh/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp KVM 8 Port USB, 8 máy tính ra 1 màn hình"><img alt="Hộp KVM 8 Port USB, 8 máy tính ra 1 màn hình" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_16" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Hop-KVM-8-Port-USB-8-may-tinh-ra-1-man-hinh-300x275.gif" title="Hộp KVM 8 Port USB, 8 máy tính ra 1 màn hình" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-kvm-8-port-usb-8-may-tinh-ra-1-man-hinh/" rel="nofollow" target="_blank" title="Hộp KVM 8 Port USB, 8 máy tính ra 1 màn hình">Hộp KVM 8 Port USB, 8 m&aacute;y t&iacute;nh ra 1 m&agrave;n h&igrave;nh</a> <p class="price"> 1.300.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-kvm-2-port-usb-chuyen-doi-tu-dong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto KVM 2 Port USB, Chuyển đổi tự động"><img alt="Auto KVM 2 Port USB, Chuyển đổi tự động" class="attachment-medium wp-post-image" height="100" id="ncode_imageresizer_container_17" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Auto-KVM-2-Port-USB-Chuyen-doi-tu-dong.gif" title="Auto KVM 2 Port USB, Chuyển đổi tự động" width="100" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-kvm-2-port-usb-chuyen-doi-tu-dong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto KVM 2 Port USB, Chuyển đổi tự động">Auto KVM 2 Port USB, Chuyển đổi tự động</a> <p class="price"> 800.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-kvm-4-port-usb-chuyen-doi-tu-dong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto KVM 4 Port USB, Chuyển đổi tự động"><img alt="Auto KVM 4 Port USB, Chuyển đổi tự động" class="attachment-medium wp-post-image" height="100" id="ncode_imageresizer_container_18" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Auto-KVM-4-Port-USB-Chuyen-doi-tu-dong.gif" title="Auto KVM 4 Port USB, Chuyển đổi tự động" width="100" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-kvm-4-port-usb-chuyen-doi-tu-dong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto KVM 4 Port USB, Chuyển đổi tự động">Auto KVM 4 Port USB, Chuyển đổi tự động</a> <p class="price"> 1.400.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/data-switch-vga-2-cong-chuyen-2-vga-ra-1-vga/" rel="nofollow" target="_blank" title="Data Switch VGA 2 cổng, Chuyển 2 VGA ra 1 VGA"><img alt="Data Switch VGA 2 cổng, Chuyển 2 VGA ra 1 VGA" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_19" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Data-Switch-VGA-2-cong-Chuyen-2-VGA-ra-1-VGA-300x275.gif" title="Data Switch VGA 2 cổng, Chuyển 2 VGA ra 1 VGA" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/data-switch-vga-2-cong-chuyen-2-vga-ra-1-vga/" rel="nofollow" target="_blank" title="Data Switch VGA 2 cổng, Chuyển 2 VGA ra 1 VGA">Data Switch VGA 2 cổng, Chuyển 2 VGA ra 1 VGA</a> <p class="price"> 220.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/data-switch-vga-4-cong-chuyen-4-vga-ra-1-vga/" rel="nofollow" target="_blank" title="Data Switch VGA 4 cổng, Chuyển 4 VGA ra 1 VGA"><img alt="Data Switch VGA 4 cổng, Chuyển 4 VGA ra 1 VGA" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_20" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Data-Switch-VGA-4-cong-Chuyen-4-VGA-ra-1-VGA-300x275.gif" title="Data Switch VGA 4 cổng, Chuyển 4 VGA ra 1 VGA" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/data-switch-vga-4-cong-chuyen-4-vga-ra-1-vga/" rel="nofollow" target="_blank" title="Data Switch VGA 4 cổng, Chuyển 4 VGA ra 1 VGA">Data Switch VGA 4 cổng, Chuyển 4 VGA ra 1 VGA</a> <p class="price"> 320.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-hdmi-8-port-1cong-vao-8-cong-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia HDMI 8 Port, 1cổng vào 8 cổng ra"><img alt="Bộ chia HDMI 8 Port, 1cổng vào 8 cổng ra" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_21" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bo-chia-HDMI-8-Port-1-cong-vao-8-cong-ra-300x275.gif" title="Bộ chia HDMI 8 Port, 1cổng vào 8 cổng ra" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-hdmi-8-port-1cong-vao-8-cong-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia HDMI 8 Port, 1cổng vào 8 cổng ra">Bộ chia HDMI 8 Port, 1cổng v&agrave;o 8 cổng ra</a> <p class="price"> 1.750.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-hdmi-4-port-1-cong-vao-4-cong-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia HDMI 4 Port, 1 cổng vào 4 cổng ra"><img alt="Bộ chia HDMI 4 Port, 1 cổng vào 4 cổng ra" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_22" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bo-chia-HDMI-4-Port-1-cong-vao-4-cong-ra-300x275.gif" title="Bộ chia HDMI 4 Port, 1 cổng vào 4 cổng ra" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-hdmi-4-port-1-cong-vao-4-cong-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia HDMI 4 Port, 1 cổng vào 4 cổng ra">Bộ chia HDMI 4 Port, 1 cổng v&agrave;o 4 cổng ra</a> <p class="price"> 950.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-hdmi-2-port-1cong-vao-2-cong-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia HDMI 2 Port, 1cổng vào 2 cổng rà"><img alt="Bộ chia HDMI 2 Port, 1cổng vào 2 cổng rà" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_23" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bo-chia-HDMI-2-Port-1-cong-vao-2-cong-ra-300x275.gif" title="Bộ chia HDMI 2 Port, 1cổng vào 2 cổng rà" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-hdmi-2-port-1cong-vao-2-cong-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia HDMI 2 Port, 1cổng vào 2 cổng rà">Bộ chia HDMI 2 Port, 1cổng v&agrave;o 2 cổng r&agrave;</a> <p class="price"> 650.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-video-8-cong-1-cong-vao-ra-8-cong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia Video 8 cổng, 1 cổng vào, ra 8 cổng"><img alt="Bộ chia Video 8 cổng, 1 cổng vào, ra 8 cổng" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_24" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bo-chia-Video-8-cong-1-cong-vao-ra-8-cong-300x275.gif" title="Bộ chia Video 8 cổng, 1 cổng vào, ra 8 cổng" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-video-8-cong-1-cong-vao-ra-8-cong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia Video 8 cổng, 1 cổng vào, ra 8 cổng">Bộ chia Video 8 cổng, 1 cổng v&agrave;o, ra 8 cổng</a> <p class="price"> 430.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-video-4-cong-1-cong-vao-ra-4-cong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia Video 4 cổng, 1 cổng vào, ra 4 cổng"><img alt="Bộ chia Video 4 cổng, 1 cổng vào, ra 4 cổng" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_25" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Bo-chia-Video-4-cong-1-cong-vao-ra-4-cong-300x275.gif" title="Bộ chia Video 4 cổng, 1 cổng vào, ra 4 cổng" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-chia-video-4-cong-1-cong-vao-ra-4-cong/" rel="nofollow" target="_blank" title="Bộ chia Video 4 cổng, 1 cổng vào, ra 4 cổng">Bộ chia Video 4 cổng, 1 cổng v&agrave;o, ra 4 cổng</a> <p class="price"> 280.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/vga-extender-mt-300-noi-dai-vga-300-met/" rel="nofollow" target="_blank" title="VGA Extender MT-300, Nối dài VGA 300 mét"><img alt="VGA Extender MT-300, Nối dài VGA 300 mét" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_26" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/VGA-Extender-MT-300-Noi-dai-VGA-300-met-300x275.gif" title="VGA Extender MT-300, Nối dài VGA 300 mét" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/vga-extender-mt-300-noi-dai-vga-300-met/" rel="nofollow" target="_blank" title="VGA Extender MT-300, Nối dài VGA 300 mét">VGA Extender MT-300, Nối d&agrave;i VGA 300 m&eacute;t</a> <p class="price"> 3.400.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/vga-extender-mt-200-noi-dai-vga-200-met/" rel="nofollow" target="_blank" title="VGA Extender MT-200, Nối dài VGA 200 mét"><img alt="VGA Extender MT-200, Nối dài VGA 200 mét" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_27" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/VGA-Extender-MT-200-Noi-dai-VGA-200-met-300x275.gif" title="VGA Extender MT-200, Nối dài VGA 200 mét" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/vga-extender-mt-200-noi-dai-vga-200-met/" rel="nofollow" target="_blank" title="VGA Extender MT-200, Nối dài VGA 200 mét">VGA Extender MT-200, Nối d&agrave;i VGA 200 m&eacute;t</a> <p class="price"> 3.000.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/video-svideo-vga-hang-dtech-7003/" rel="nofollow" target="_blank" title="Video – Svideo to VGA, Hãng Dtech 7003"><img alt="Video – Svideo to VGA, Hãng Dtech 7003" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_28" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Video-Svideo-to-VGA-Hang-Dtech-7003-300x275.gif" title="Video – Svideo to VGA, Hãng Dtech 7003" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/video-svideo-vga-hang-dtech-7003/" rel="nofollow" target="_blank" title="Video – Svideo to VGA, Hãng Dtech 7003">Video &ndash; Svideo to VGA, H&atilde;ng Dtech 7003</a> <p class="price"> 800.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/vga-video-svideo-hang-dtech-7003/" rel="nofollow" target="_blank" title="VGA to Video – Svideo, Hãng Dtech 7003"><img alt="VGA to Video – Svideo, Hãng Dtech 7003" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_29" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/VGA-to-Video-Svideo-Hang-Dtech-7003-300x275.gif" title="VGA to Video – Svideo, Hãng Dtech 7003" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/vga-video-svideo-hang-dtech-7003/" rel="nofollow" target="_blank" title="VGA to Video – Svideo, Hãng Dtech 7003">VGA to Video &ndash; Svideo, H&atilde;ng Dtech 7003</a> <p class="price"> 550.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-switch-hdmi-5-port-5-cong-vao-1-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Switch – HDMI 5 Port, 5 cổng vào 1 ra"><img alt="Auto Switch – HDMI 5 Port, 5 cổng vào 1 ra" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Auto-Switch-HDMI-5-Port-5-cong-vao-1-ra-300x275.gif" title="Auto Switch – HDMI 5 Port, 5 cổng vào 1 ra" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-switch-hdmi-5-port-5-cong-vao-1-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Switch – HDMI 5 Port, 5 cổng vào 1 ra">Auto Switch &ndash; HDMI 5 Port, 5 cổng v&agrave;o 1 ra</a> <p class="price"> 850.000 vnd</p> </div> <div class="product-item"> <div class="product-img"> <a class="img" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-switch-hdmi-2-port-2-cong-vao-1-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Switch – HDMI 2 Port, 2 cổng vào 1 ra"><img alt="Auto Switch – HDMI 2 Port, 2 cổng vào 1 ra" class="attachment-medium wp-post-image" height="275" id="ncode_imageresizer_container_31" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Auto-Switch-HDMI-2-Port-2-cong-vao-1-ra-300x275.gif" title="Auto Switch – HDMI 2 Port, 2 cổng vào 1 ra" width="300" /> </a></div> <a class="product-title" rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/auto-switch-hdmi-2-port-2-cong-vao-1-ra/" rel="nofollow" target="_blank" title="Auto Switch – HDMI 2 Port, 2 cổng vào 1 ra">Auto Switch &ndash; HDMI 2 Port, 2 cổng v&agrave;o 1 ra</a> <p class="price"> 650.000 vnd</p> </div> <div class="content-sidebar-wrap"> <aside class="sidebar sidebar-primary widget-area" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPSideBar" role="complementary"> <section class="widget widget_nav_menu" id="nav_menu-2"> <div class="widget-wrap"> <h4 class="widget-title widgettitle"> Sản phẩm</h4> <div class="menu-phu-kien-mang-container"> <ul class="menu" id="menu-phu-kien-mang"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1944" id="menu-item-1944"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/cap-mang/"><img alt="5" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/5.gif" width="70" />C&aacute;p Mạng-Thoại</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1949" id="menu-item-1949"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/patch-panel/"><img alt="6" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/6.gif" width="77" />Patch panel</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3001" id="menu-item-3001"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/modul-jack/"><img alt="7" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/7.gif" width="70" />Modul Jack face</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1947" id="menu-item-1947"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hat-bam-mang/"><img alt="8" class="_mi _before" height="33" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/8.gif" width="77" />Hạt bấm mạng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3002" id="menu-item-3002"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/patch-cord-lan/"><img alt="9" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/9.gif" width="70" />Patch Cord Lan</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1951" id="menu-item-1951"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/test-cap/"><img alt="Bo-dung-cu-lam-Mang-TE-NETLINK-K-508-300x275" class="_mi _before" height="44" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/07/Bo-dung-cu-lam-Mang-TE-NETLINK-K-508-300x2751.gif" width="95" />M&aacute;y test c&aacute;p</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1942" id="menu-item-1942"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/bo-dung-cu/"><img alt="Bo-dung-cu-lam-Mang-TE-NETLINK-K-508-300x275" class="_mi _before" height="43" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/07/Bo-dung-cu-lam-Mang-TE-NETLINK-K-508-300x275.gif" width="103" />Bộ dụng cụ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1948" id="menu-item-1948"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/kim-mang/"><img alt="1" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/1.gif" width="77" />K&igrave;m Mạng-Tool</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1952" id="menu-item-1952"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/thiet-bi-quang/"><img alt="2" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/2.gif" width="77" />Thiết bị quang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1945" id="menu-item-1945"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/cap-quang/"><img alt="13" class="_mi _before" height="33" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/13.gif" width="77" />C&aacute;p quang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1953" id="menu-item-1953"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/tu-mang/"><img alt="11" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/111.gif" width="77" />Tủ mạng thoại</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1950" id="menu-item-1950"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/switch-wifi/"><img alt="10" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/10.gif" width="77" />Switch &ndash; Wifi</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3003" id="menu-item-3003"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/hop-chuyen-doi/"><img alt="14" class="_mi _before" height="33" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/14.gif" width="77" />Hộp Chuyển Đổi</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3004" id="menu-item-3004"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/cap-chuyen-doi/"><img alt="15.5" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/15.5.gif" width="77" />C&aacute;p chuyển đổi</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1946" id="menu-item-1946"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/docking-hdd/"><img alt="15" class="_mi _before" height="30" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/15.gif" width="77" />Docking &ndash; HDD</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1943" id="menu-item-1943"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/cap-hdmi-vga/"><img alt="16" class="_mi _before" height="33" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/16.gif" width="77" />C&aacute;p HDMI &ndash; VGA</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3005" id="menu-item-3005"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/but-laser/"><img alt="17" class="_mi _before" height="33" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/17.gif" width="77" />B&uacute;t tr&igrave;nh chiếu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3400" id="menu-item-3400"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/cap-nguon-ups/"><img alt="Nguon Sever" class="_mi _before" height="32" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/08/Nguon-Sever.gif" width="87" />C&aacute;p nguồn UPS</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3544" id="menu-item-3544"> <a rel="nofollow" href="http://phukienmang.vn/phu-kien-mang/"><img alt="danh-so-day-mang_222012_151834" class="_mi _before" height="38" src="http://phukienmang.vn/wp-content/uploads/2015/09/danh-so-day-mang_222012_151834.jpg" width="101" />Phụ kiện mạng</a></li> </ul> </div> </div> </section> </aside> </div> <div class="pay"> <div id="text-3"> <div class="textwidget"> <p style="color: #333333;font-weight:bold;"> &nbsp;</p> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>

Tiện ích SMS tại bigc24h.com (Áp dụng cho mạng Vina, Mobi, Viettel, Sfone, Vietnamobile, Beeline, EVN.)
Soạn tin:
SMS BCU 484231
gửi 8285
Chi phí 2.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ được UP tin lên đầu trang.
.
Soạn tin:
SMS BCV 484231
gửi 8585
Chi phí 5.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ trở thành tin VIP trong 3 ngày. Tin VIP luôn luôn ở đầu trang.
Soạn tin:
SMS BCV 484231
gửi 8785
Chi phí 15.000 đồng.
- Tin của bạn sẽ trở thành tin SUPPER VIP. Tin SUPPER VIP luôn trên cùng ở đầu trang.
0 Phản hồi
Họ tên:   Email:  
Nội dung:
  (*) - Bạn cần đăng nhập để phản hồi bài viết!  
nao thai